תקציב המושב לשנת 2015

ביום ב' 5/1/2015 בשעה 20:00 ניפגש בבית העם כדי לשתף את תושבי כפר אוריה בנתונים לגבי הפעילות בשנת 2014 ולהציג את התכניות לשנת 2015.

במהלך המפגש נציג את הדוח הכספי של 2014 ואת התקציב של 2015.

לבקשת התושבים אנו משתפים כאן מראש את הנתונים הרלוונטיים לנושא זה.  הסבר מפורט יימסר במהלך המפגש.

תקציב מול ביצוע 2014 (לא סופי)

תקציב ביצוע הפרש הערות
הכנסות
הכנסות ממיסים וארנונה 316,913 318,968 2,055
השתתפות מועצה 29,700 76,348 46,648 כולל 40,828 ₪ עבור צביעת בית העם
השתתפויות אחרות 27,750 4,320 -23,430
סה"כ הכנסות 374,363 399,636 25,273
הוצאות
מיסים למועצה 27,750 8,079 19,671 הנחת מיסים לתשלום דרך המושב
משכורות לעובדים 50,000 68,259 -18,259 כולל גמר חשבון משה חדד כ-18,000 ₪
אחזקת בית העם ומבני ציבור 44,000 85,384 -41,384 כולל 40,828 ₪ עבור צביעת בית העם
ניהול חשבונות 35,000 24,920 10,080 הושג הפחתה בשכר טרחה מנהל חשבונות
גינון, מים, תחזוקה 102,000 100,672 1,328 כולל פיצויים של כ-35,000 ₪
הוצאות תרבות 46,036 30,261 15,775
נוער 65,000 74,256 -9,256
הוצאות דת 4,577 6,510 -1,933 חשבונות חשמל
סה"כ הוצאות 374,363 398,341 -23,978

תקציב 2015

תקציב 2014 ביצוע 2014 תקציב 2015
הכנסות
הכנסות ממיסים וארנונה 316,913 318,968 471,813
השתתפות מועצה 29,700 76,348 35,077
השתתפויות אחרות 27,750 4,320 0
סה"כ הכנסות 374,363 399,636 506,890
הוצאות
מיסים למועצה 27,750 8,079 0
משכורות לעובדים 50,000 68,259 72,400
אחזקת בית העם ומבני ציבור 44,000 85,384 72,250
ניהול חשבונות 35,000 24,920 27,240
גינון, מים, תחזוקה 102,000 100,672 180,000
הוצאות תרבות 46,036 30,261 50,000
נוער 65,000 74,256 100,000
הוצאות דת 4,577 6,510 5,000
סה"כ הוצאות 374,363 398,341 506,890