ארכיון חודשי: נובמבר 2019

שקיפות בכפר אוריה

במסגרת המאמצים לשלב את התושבים בפעילות במושב ולהגביר את השקיפות בעבודת הוועד, יפורסמו החל מעתה הפרוטוקולים של ישיבות הוועד המקומי ויהיו זמינים לעיון הציבור באתר האינטרנט של המושב.

הפרוטוקולים זמינים תחת העמוד "שקיפות".

שקיפות ועד מקומי כפר אוריה