שקיפות בכפר אוריה

במסגרת המאמצים לשלב את התושבים בפעילות במושב ולהגביר את השקיפות בעבודת הוועד, יפורסמו החל מעתה הפרוטוקולים של ישיבות הוועד המקומי ויהיו זמינים לעיון הציבור באתר האינטרנט של המושב.

הפרוטוקולים זמינים תחת העמוד "שקיפות".

שקיפות ועד מקומי כפר אוריה