שקיפות

במסגרת המאמצים להגביר את השקיפות לגבי הנעשה במושב, מובאים בזאת הפרוטוקולים של דיוני הוועד המקומי במלואים – זמינים לעיון הציבור.

פרוטוקולים של ישיבות הוועד המקומי של כפר אוריה – שנת 2021

פרוטוקול מיום 5.1.2021

פרוטוקול מיום 9.3.2021

פרוטוקול מיום 16.3.2021

פרוטוקול מיום 1.6.2021

פרוטוקול מיום 27.7.2021

פרוטוקול מיום 8.8.2021

פרוטוקול מיום 2.11.2021

פרוטוקול מיום 2.11.2021 גידור מגרש

פרוטוקול מיום 17.11.2021

פרוטוקול טלפוני מיום 2.12.2021

פרוטוקול מיום 21.12.2021

פרוטוקול מיום 21.12.2021 תקציב

פרוטוקולים של ישיבות הוועד המקומי של כפר אוריה – שנת 2020

פרוטוקול מיום 5.8.2020

פרוטוקול מיום 8.9.2020

פרוטוקול מיום 22.10.2020

פרוטוקול מיום 22.12.2020

פרוטוקול מיום 25.2.2020

פרוטוקול מיום 29.3.2020

פרוטוקול מיום 30.8.2020 תשתיות

פרוטוקול מיום 30.8.2020

פרוטוקול מיום 2.6.2020

פרוטוקול מיום 4.2.2020

פרוטוקול מיום 4.10.2020

פרוטוקולים של ישיבות הוועד המקומי של כפר אוריה – שנת 2019

פרוטוקול מיום 1.1.2019

פרוטוקול מיום 30.1.2019

פרוטוקול מיום 5.3.2019

פרוטוקול מיום 11.6.2019

פרוטוקול מיום 25.6.2019

פרוטוקול מיום 30.7.2019

פרוטוקול מיום 25.9.2019

פרוטוקול מיום 10.10.2019

פרוטוקול מיום 29.10.2019