שקיפות

במסגרת המאמצים להגביר את השקיפות לגבי הנעשה במושב, מובאים בזאת הפרוטוקולים של דיוני הוועד המקומי במלואים – זמינים לעיון הציבור.

פרוטוקול מיום 1.1.2019

פרוטוקול מיום 30.1.2019

פרוטוקול מיום 5.3.2019

פרוטוקול מיום 11.6.2019

פרוטוקול מיום 25.6.2019

פרוטוקול מיום 30.7.2019

פרוטוקול מיום 25.9.2019

פרוטוקול מיום 10.10.2019

פרוטוקול מיום 29.10.2019