הודעה חשובה

בקשה והודעה חשובה

נרתמים יחד לשיפור פני המושב

הודעה חשובה

תושבים יקרים,

לשם המשך שיפור חזות פני המושב כולנו מחויבים לדאוג לסביבה נקייה ומסודרת, לשם כך אנו מבקשים את שיתוף הפעולה של כל אחת ואחד מכם בנושאים הבאים:

1. פחי האשפה הירוקים – הינם אישיים ומרוקנים על ידי המועצה פעמיים בשבוע. נדרש להקפיד על ניקיון סביבת הפח בכל ימות השבוע ועל החזרתו לשטח המגרש שלכם לאחר פינוי האשפה על ידי משאית המועצה. אין להשאיר פח בשולי הכביש!

2. חזית המגרשים – יש לדאוג שחזית המגרש תהיה נקיה ולוודא שאין עצים וענפים או כל חפץ אחר המפריעים למעבר חופשי במרחב הציבורי (שאינו בגבול המגרש).

3. מחזור – נדרש להקפיד על פינוי קרטונים בקבוקי זכוכית ובקבוקי פלסטיק למתקני המחזור במרכז המושב, אין להשאירם על יד הפחים.

4. גזם – ניתן לרכז את הגזם בקצה בתחומי המגרש או בצמוד לכביש, אך בצורה שלא תפריע לתנועה ולחניה עד לפינוי על ידי משאית המועצה.

5. גרוטאות – נדרש לתאם עם אהרון אב הבית את האיסוף שמתבצע בתחילת כל חודש ע"י המועצה (מס' נייד אהרון חזן – 052-8663511).

בשבועות הקרובים נחל בתהליך של כתיבת מכתבים אישיים לתושבים אשר חזות הבתים מפריעה למרחב הציבורי וזאת לשם שיפור איכות חיי כולנו.

לכל שאלה או צורך בהתייעצות בנושא יש לפנות מבעוד מועד למזכיר המושב (פרטי ההתקשרות זמינים כאן באתר תחת מידע מקומי).

יחד כולנו במאמץ משותף נשמור על מושב נקי ומסודר!

תודה על שיתוף הפעולה,

בברכה,
חברי ועד כפר אוריה